table

ЕДНОСТРАННА СТЪЛБА , СЪС СТЪПАЛА ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАТФОРМАТА ОТ 1х3 ДО 1х8, РАЗМЕР НА ПЛАТФОРМАТА 264 × 262 мм, МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПЛАТФОРМАТА ОТ 0.55 ДО 1.62 м. И МАКСИМАЛНА 

Код: cee1469304dd Категория: